Станбени Планови Сите Типови

1+1 Станови

Сите се дизајнирани да понудат уникатен животен стилл со комфор и паметни решенија. Видете ги сите планови и одберете го оној кој најмногу ги задоволува вашите потреби.

1+1 A

Entrance - Kitchen 7.56 m2
Hall 2.25 m2
Living Room 18.71 m2
Bedroom 11.40 m2
Bath 3.85 m2
Balcony 3.71 m2
Net Area 47.48 m2

1+1 AT

Entrance - Kitchen 7.20 m2
Hall 2.15 m2
Living Room 18.40 m2
Bedroom 11.21 m2
Bath 3.85 m2
Balcony 2.99 m2
Net Area 45.80 m2

1+1 B

Entrance - Kitchen 9.57 m2
Living Room 14.83 m2
Bedroom 14.63 m2
Bath 4.78 m2
Balcony 3.71 m2
Net Area 47.51 m2

1+1 BT

Entrance - Kitchen 9.38 m2
Living Room 14.62 m2
Bedroom 14.33 m2
Bath 4.62 m2
Balcony 2.99 m2
Net Area 45.94 m2

1+1 C

Entrance - Kitchen 8.39 m2
Hall 2.10 m2
Living Room 12.86 m2
Bedroom 10.61 m2
Bath 3.57 m2
Balcony 4.42 m2
Net Area 41.95 m2

1+1 CT

Entrance - Kitchen 8.39 m2
Hall 2.10 m2
Living Room 12.75 m2
Bedroom 10.41 m2
Bath 3.57 m2
Balcony 4.42 m2
Net Area 41.64 m2

1+1 C8

Entrance - Kitchen 8.39 m2
Hall 2.10 m2
Living Room 12.75 m2
Bedroom 10.41 m2
Bath 3.57 m2
Balcony 4.42 m2
Balcony 7.30 m2
Net Area 41.95 m2

1+1 D

Entrance - Kitchen 10.68 m2
Hall 2.10 m2
Living Room 15.20 m2
Bedroom 11.97 m2
Bath 3.57 m2
Balcony 3.71 m2
Net Area 47.23 m2

2+1 Станови

Свеж поглед кон избор на паметни решенија за оние кој им се потребни повеќе соби.

2+1 A

Entrance 7.12 m2
Hall 6.18 m2
Living Room 26.86 m2
Kitchen 14.55 m2
Bedroom 14.43 m2
Bedroom 11.16 m2
Bath 4.12 m2
Bath 3.62 m2
Balcony 4.37 m2
Net Area 91.41 m2

2+1 AT

Entrance 7.12 m2
Hall 6.18 m2
Living Room 25.51 m2
Kitchen 14.44 m2
Bedroom 14.33 m2
Bedroom 11.16 m2
Bath 3.95 m2
Bath 3.62 m2
Terrace 2.25 m2
Net Area 92.41 m2

2+1 B

Entrance 5.19 m2
Hall 3.31 m2
Living Room 22.13 m2
Kitchen 10.44 m2
Bedroom 14.43 m2
Bedroom 11.16 m2
Bath 4.10 m2
Bath 4.10 m2
Balcony 4.82 m2
Net Area 79.68 m2

2+1 BT

Entrance 5.19 m2
Hall 3.31 m2
Living Room 20.73 m2
Kitchen 10.31 m2
Bedroom 11.47 m2
Bedroom 11.16 m2
Bath 3.93 m2
Bath 4.10 m2
Balcony 3.76 m2
Net Area 73.96 m2

2+1 C1

Entrance 5.12 m2
Hall 3.31 m2
Living Room 22.61 m2
Kitchen 8.73 m2
Bedroom 14.63 m2
Bedroom 11.58 m2
Bath 4.10 m2
Bath 4.10 m2
Balcony 4.82 m2
Net Area 79.00 m2

2+1 C2

Entrance 5.12 m2
Hall 3.31 m2
Living Room 22.61 m2
Kitchen 8.73 m2
Bedroom 14.63 m2
Bedroom 11.58 m2
Bath 4.10 m2
Bath 4.10 m2
Balcony 7.44 m2
Net Area 81.62 m2

2+1 D

Entrance 3.33 m2
Hall 5.55 m2
Living Room 15.69 m2
Kitchen 6.76 m2
Bedroom 16.09 m2
Bedroom 11.37 m2
Bath 3.90 m2
Bath 3.86 m2
Balcony 4.74 m2
Net Area 71.29 m2

2+1 DU

Entrance 3.15 m2
Hall 3.63 m2
Living Room 20.40 m2
Kitchen 10.96 m2
Bedroom 14.91 m2
Bedroom 13.00 m2
WC 3.25 m2
Bath 5.06 m2
Stair 4.86 m2
Terrace 5.55 m2
Net Area 84.77 m2

2+1 E

Entrance 3.33 m2
Hall 5.55 m2
Living Room 15.69 m2
Kitchen 6.76 m2
Bedroom 16.09 m2
Bedroom 11.37 m2
Bath 3.90 m2
Bath 3.86 m2
Balcony 4.74 m2
Net Area 71.29 m2

2+1 ET

Entrance 5.55 m2
Hall 4.24 m2
Living Room 23.76 m2
Kitchen 10.69 m2
Bedroom 15.84 m2
Bedroom 11.16 m2
Bath 3.88 m2
Bath 3.88 m2
Balcony 11.71 m2
Net Area 90.71 m2

2+1 F

Entrance 4.73 m2
Hall 5.76 m2
Living Room 15.79 m2
Kitchen 13.34 m2
Bedroom 21.34 m2
Bedroom 11.58 m2
Bath 4.04 m2
Bath 3.58 m2
Balcony 6.62 m2
Net Area 86.78 m2

2+1 G

Entrance 3.42 m2
Hall 6.50 m2
Living Room 17.44 m2
Kitchen 4.62 m2
Bedroom 16.35 m2
Bedroom 11.62 m2
Bath 4.34 m2
Bath 3.99 m2
Balcony 4.58 m2
Net Area 72.86 m2

3+1 Станови

Поставете нови граници со нашите 3+1 станови. Интелигентен дијзан во комбинација со многу простор каде што можете да креиарте своја уникатна околина. Елеганцијата на оваа околина ќе го прегрне вашиот живот.

3+1 A

Entrance 6.58 m2
Hall 5.55 m2
Living Room 26.09 m2
Kitchen 8.44 m2
Bedroom 19.31 m2
Bedroom 11.20 m2
Bedroom 10.16 m2
Bath 4.29 m2
Bath 4.37 m2
Balcony 7.65 m2
Net Area 103.64 m2

3+1 AT

Entrance 6.58 m2
Hall 5.55 m2
Living Room 23.98 m2
Kitchen 8.85 m2
Bedroom 19.01 m2
Bedroom 11.20 m2
Bedroom 10.16 m2
Bath 4.29 m2
Bath 4.37 m2
Balcony 5.05 m2
Net Area 99.04 m2

3+1 B

Entrance 3.42 m2
Hall 7.17 m2
Living Room 26.09 m2
Kitchen 8.61 m2
Bedroom 19.05 m2
Bedroom 11.20 m2
Bedroom 10.16 m2
Bath 4.29 m2
Bath 4.37 m2
Balcony 5.04 m2
Net Area 99.40 m2

3+1 BT

Entrance 3.42 m2
Hall 7.17 m2
Living Room 23.99 m2
Kitchen 8.48 m2
Bedroom 18.76 m2
Bedroom 11.19 m2
Bedroom 10.16 m2
Bath 4.29 m2
Bath 4.37 m2
Balcony 5.33 m2
Net Area 97.16 m2

3+1 C1

Entrance 6.58 m2
Hall 5.55 m2
Living Room 26.37 m2
Kitchen 8.44 m2
Bedroom 19.51 m2
Bedroom 11.62 m2
Bedroom 10.16 m2
Bath 4.29 m2
Bath 4.37 m2
Balcony 7.65 m2
Net Area 104.54 m2

3+1 C2

Entrance 6.58 m2
Hall 5.55 m2
Living Room 26.37 m2
Kitchen 8.44 m2
Bedroom 19.51 m2
Bedroom 11.58 m2
Bedroom 10.12 m2
Bath 4.29 m2
Bath 4.37 m2
Balcony 4.98 m2
Net Area 101.79 m2

Ви стоиме на располагање

Дали сакате да бидете известени на новостите, настаните и понудите на Diamond Скопје?

Внеси одговор: 1 + 100 е еднакво на: